เว็บสล็อตแตกง่าย ขยายร่างสำหรับผู้หญิง – หรือยกเลิก? การอภิปรายรัฐธรรมนูญที่ยาวนานยังคงดำเนินต่อไป

เว็บสล็อตแตกง่าย ขยายร่างสำหรับผู้หญิง – หรือยกเลิก? การอภิปรายรัฐธรรมนูญที่ยาวนานยังคงดำเนินต่อไป

ร่างทหารได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในฐานะ เว็บสล็อตแตกง่าย ที่มาของการอภิปรายระดับชาติ อย่างที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์อเมริกา เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายนวุฒิสภาได้ผ่านข้อเสนอให้สตรีต้องลงทะเบียนกับ Selective Service ในร่างกฎหมายเดียวกันนี้ วุฒิสมาชิกแรนด์ พอล ถือโอกาสแนะนำการแก้ไขเพื่อขจัดร่างกฎหมายทั้งหมด

ในฐานะปริญญาเอก ผู้สมัครศึกษา ประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญในภาคเหนือช่วงสงครามกลางเมือง

แบ่งที่ราก

ข้อโต้แย้งและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญมีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำให้รัฐสภามีอำนาจในการระดมกองทัพ ในระหว่างการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2331 และ พ.ศ. 2332 กลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลาง – ผู้ที่ต่อต้านรัฐธรรมนูญตามที่เขียน – ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับอำนาจนี้

ข้อเรียกร้องแรกและเป็นศูนย์กลางของพวกเขาคือรัฐธรรมนูญให้อำนาจอย่างไม่จำกัดแก่รัฐสภาเหนือกองกำลังของรัฐ บรูตัส นักเขียนต่อต้านรัฐบาลกลางเตือนว่าหากรัฐบาลแห่งชาติจำเป็นต้องจัดตั้งกองทัพ รัฐบาลจะบังคับทหารโดยตรงจากกองกำลังติดอาวุธของรัฐและเข้าสู่กองกำลังระดับชาติ

แนวคิดนี้สร้างความกังวลให้กับชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 18 ที่ไม่ลืมการปรากฏตัวของกองทัพอังกฤษในอาณานิคมก่อนการปฏิวัติอเมริกา การรวบรวมบุคคลจากกองทัพของรัฐเข้าเป็นกองทัพโดยตรงจะทำลายความสามารถของรัฐในการควบคุมกองกำลังติดอาวุธของตน และทำให้ความเป็นอิสระของพวกเขา

ระหว่างสงครามปี 2355 ผู้ว่าการรัฐนิวอิงแลนด์หลายคนปฏิเสธที่จะอนุญาตให้พลเมืองของตนเดินออกจากรัฐภายใต้การเกณฑ์ทหาร พวกเขาคัดค้านแนวคิดที่ว่ารัฐบาลกลางมีอำนาจที่จะใช้กองกำลังของรัฐ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1814 ผู้ว่าการเหล่านี้เสนอให้มีการแก้ไขอนุสัญญาฮาร์ตฟอร์ดเพื่อยุติการเกณฑ์ทหาร การประชุมล้มเหลว แต่ข้อโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญต่อต้านรัฐบาลกลางต่อต้านการแย่งชิงอำนาจรัฐทหารรักษาการณ์รอดชีวิตมาได้

ร่างระดับชาติฉบับแรก

สงครามกลางเมืองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่มีการเกณฑ์พลเรือนในระดับชาติ เริ่มจากสมาพันธรัฐในเดือนเมษายน พ.ศ. 2405 และทางเหนือในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2406 ก่อนหน้านั้น อำนาจของรัฐบาลกลางถูกจำกัดให้เรียกร้องให้พลเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ของสหรัฐอยู่แล้ว รัฐหรือในกองกำลังติดอาวุธของรัฐ

ร่างดังกล่าวก่อให้เกิดการต่อต้าน อย่างรุนแรง จากมิดเวสต์ถึงเพนซิลเวเนียนิวยอร์กและนิวอิงแลนด์ ระหว่างสงคราม พรรคเดโมแครตทางเหนือได้สร้างข้อโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการเกณฑ์ทหาร โดยเน้นที่การต่อต้านลัทธิสหพันธ์เป็นหลัก

เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของพวกเขา พรรคเดโมแครตทางเหนือโต้แย้งว่ารัฐมีสิทธิสงวน ภายใต้การแก้ไขครั้งที่สิบ เพื่อรักษากองกำลังติดอาวุธของพวกเขา ในความเห็นของพวกเขา รัฐธรรมนูญไม่ได้มอบอำนาจให้รัฐบาลกลางควบคุมกองกำลังติดอาวุธของรัฐอย่างสมบูรณ์ หรือเกณฑ์ตัวบุคคล ในรัฐธรรมนูญ พวกเขาโต้เถียงกัน คำว่า “กองทัพ” ไม่ได้หมายความรวมถึงกองกำลังติดอาวุธของรัฐ หรือบุคคลที่ไม่ได้ให้บริการ

ดังที่นักจุลสารชาวนิวยอร์กคนหนึ่งโต้แย้ง ปัจเจกบุคคลถูก “ครอบงำโดยอำนาจของรัฐบาลกลางในทันที” ฝ่ายค้านได้รับชัยชนะทางกฎหมายเล็กน้อยในเพนซิลเวเนียและนิวยอร์ก แต่ไม่มีคดีใดไปถึงศาลฎีกาซึ่งร่างนั้นอาจถูกตีลงได้

การเกณฑ์ทหารระดับชาติได้สร้างเครื่องมือการบริหารของรัฐบาลกลางขนาดใหญ่ พรรคเดโมแครตเหนือแย้งว่าการตั้ง Provost Marshal และ Board of Enrollments นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะมันมอบอำนาจตุลาการที่เป็นอิสระให้กับผู้บริหารที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง อำนาจการบริหารแบบรวมศูนย์ดังกล่าวเป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวอเมริกันยุคใหม่ แต่อำนาจของรัฐบาลกลางใหม่จำนวนมากทำให้ชาวอเมริกันในสมัยศตวรรษที่ 18 และ 19 ตกตะลึง

มรดกสืบสานต่อไป

เมื่อการเกณฑ์ทหารฟื้นขึ้นในปี 2460 หลังจากที่สหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 การโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญยังคงดำเนินต่อไป นักสังคมนิยมซึ่งในที่สุดก็นำคดีไปสู่ศาลฎีกาโต้แย้งการแก้ไขที่สิบสามห้ามร่างเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1918 ศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการเกณฑ์ทหารในArver v. USศาลปฏิเสธที่จะต่อสู้กับประเพณีตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการเกณฑ์ทหาร เพราะอำนาจในการร่าง “ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน” ตามรัฐธรรมนูญ ตามที่หัวหน้าผู้พิพากษา Edward Douglass White กล่าว

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปจนถึงสงครามเวียดนาม การอภิปรายเกี่ยวกับร่างนี้ได้เปลี่ยนจุดสนใจจากอำนาจของชาติไปเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ผู้ประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ในการเผยแพร่แผ่นพับต่อต้านร่างจดหมายและเผาร่างการ์ด ความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวียดนามทำให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้กองทัพอาสาสมัครทั้งหมด แต่ชายอายุ 18 ปียังคงต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Selective Service ในไม่ช้าผู้หญิงก็อาจจะต้องทำเช่นเดียวกัน นั่นทำให้ร่างสมัยใหม่ยังคงเป็นไปได้อย่างแท้จริง

และในขณะที่ร่างนี้มีอยู่ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตาม ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตำแหน่งการเกณฑ์ทหารในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเช่นกัน เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย